Polityka prywatności

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES I POLITYCE PRYWATNOŚCI

Czym są „ciasteczka” (zwane również plikami „cookies”)?

Poprzez „ciasteczka” należy rozumieć dane przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do sprawniejszego korzystania ze strony internetowej. Dane te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer identyfikujący konkretne urządzenie.

Do czego używamy plików „cookies”?

„Ciasteczka” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Zmiana ustawień dotyczących przechowywania ciasteczek możliwa jest bezpośrednio z poziomu Twojej przeglądarki. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Informacja dla naszych pacjentów w sprawie ochrony danych osobowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO”, informujemy Państwo o naszej polityce danych osobowych. Informujemy, że w związku z udzielaniem świadczeń medycznych przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Kto jest administratorem danych, które od Państwa zbieramy?
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Krzysztof Wójcik Vita Max Gabinet Rehabilitacji i Terapii Manualnej, ul. Na Pokusie 5, 30699 Kraków, NIP 6791028600, REGON 350905230.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?
Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. Podstawę prawną do zbierania i przetwarzania danych stanowi obowiązek prowadzenia dokumentacji wynikający z rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069). Na tej samej podstawie przetwarzamy dane osobowe osób upoważnionych przez pacjenta do dostępu do jego dokumentacji medycznej.
Jak długo będą przechowywane Państwa dane?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186).
Czy przekazujemy Państwa dane innym podmiotom, np. firmom?
Państwa dane mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym, jeżeli tego zażądają.
Czy mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych i do informacji?
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych i dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186), a także do poprawiania i uzupełniania danych osobowych.
Czy mają Państwo prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne przy udzielaniu świadczeń medycznych?
Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, dlatego podanie danych osobowych pacjenta w związku z wykonywaniem usługi jest obowiązkowe. Ich niepodanie może skutkować odmową wykonania usługi.
Czy Państwa dane osobowe będą używane w celach marketingowych?
Nie wykorzystujemy danych osobowych pacjentów w celach marketingowych.
Czy Państwa dane będą przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
Czy Państwa dane będą służyły do profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji?
Państwa dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Możesz zmienić swoją decyzję o ciasteczkach w dowolnym momencie klikając tutaj: Ustawienia plików cookie.