Metody terapii

W mojej praktyce stosuję nowoczesne i powszechnie sprawdzone metody terapii i diagnostyki. Dodatkowo wykonuję również zabiegi fizykoterapeutyczne. Należą do nich:

Fizykoterapia

Rodzaje i opis zabiegów  ... więcej

Masaż leczniczy, Drenaż limfatyczny

Masaż Masaż – jest to zabieg fizjoterapeutyczny polegający na sprężystym (nie plastycznym) odkształcaniu ... więcej

Masaż

Masaż – jest to zabieg fizjoterapeutyczny polegający na sprężystym (nie plastycznym) odkształcaniu tkanek.

Masażem nazywamy zespół ruchów wywierających ucisk na tkanki i polega on na wykorzystaniu przez masażystę określonych ruchów w określonym tempie i z odpowiednią siłą zgodnie z przebiegiem mięśni, tkanek, naczyń krwionośnych i limfatycznych, od ich obwodu do serca. Masaż powinien być wykonywany rytmicznie, bez rozciągania skóry nieuzbrojoną ręką.

Wskazaniami do masażu mogą być cele lecznicze, relaksacyjne lub przygotowanie mięśni do wysiłku.

Masaż limfatyczny (drenaż limfatyczny)

Drenaż limfatyczny częściej nazywany również jako masaż limfatyczny jest jednym z działań fizjoterapeutycznych w zakresie masażu leczniczego. Za pomocą rąk terapeuty lub innych urządzeń do tego celu stworzonych, usprawniane jest krążenie limfy. Tym sposobem zapobiega się chorobom wynikającym z obrzęków zastoinowych, zapalnych, onkotycznych i chłonnych. Tempo masażu jest bardzo wolne (ok. 10-15 ruchów na minutę), a wykorzystywane techniki wykonywane są płynnie i delikatnie. Zabiegi mogą odbywać się codziennie, a w niektórych przypadkach nawet do kilku razy dziennie.

Za twórcę drenażu limfatycznego uważa się Emila Voddera, duńskiego lekarza.

Drenażu limfatycznego używa się z powodzeniem nie tylko jako masaż ogólny, ale też jako zabieg kosmetyczny twarzy. Jest leczeniem wspomagającym przy mastektomii, kwadrantektomii lub obrzęku limfatycznym. Drenaż limfatyczny może być wykonywany manualnie poprzez wykwalifikowanego masażystę bądź fizjoterapeutę. Inną formą masażu limfatycznego jest użycie specjalnych aparatów do masażu. Można też użyć specjalnego rodzaju plastrowania – kinesiotapingu.

Ćwiczenia wg Pilates

Pilates System ćwiczeń fizycznych wymyślony na początku XX wieku przez Niemca Josefa Humbertusa Pilatesa, którego ... więcej

Pilates

System ćwiczeń fizycznych wymyślony na początku XX wieku przez Niemca Josefa Humbertusa Pilatesa, którego celem miało być rozciągnięcie i uelastycznienie wszystkich mięśni ciała. System pilates to połączenie jogi, baletu i ćwiczeń izometrycznych.

Według założeń Pilatesa, metoda ta przyczyniać się ma do: wzmocnienia mięśni bez ich nadmiernego rozbudowania, odciążenia kręgosłupa, poprawy postawy, uelastycznienia ciała, obniżenia poziomu stresu oraz ogólnej poprawy zdrowia osób ćwiczących.

Kinesiotaping

Kinesiotaping - Kinesiology taping - Taping medyczny Kinesiotaping - jest to technika fizjoterapeutyczna stosowana ... więcej

Kinesiotaping – Kinesiology taping – Taping medyczny

Kinesiotaping – jest to technika fizjoterapeutyczna stosowana w rehabilitacji i w sporcie, w której nakleja się specjalny plaster o elastyczności 130-140% i rozciągający się tylko na długość na miejsce leczenia. Jego ciężar i grubość zbliżone są do parametrów skóry. Plaster nie zawiera leków ani latexu. Odporny jest na działanie wody, a dzięki falowemu utkaniu umożliwia przepływ powietrza przez co pozwala oddychać skórze. Ważną właściwością plastra w kinesiology tapingu jest również to, że nie ogranicza ruchów co jest bardzo istotne w naszym życiu codziennym i w sporcie.

Stosuje się go w terapii problemów stawowych i mięśniowych i obrzękowych. Kinesiotaping oddziałuje na mięśnie, powięzie, stawy, układ limfatyczny i nerwowy. Stosowanie plastrów zmniejsza ból mięśni i stawów, usuwa obrzęki limfatyczne, wspomaga pracę mięśni oraz koryguje niewłaściwą pozycję stawu.

Kinesiotaping może być stosowany jako osobna metoda terapeutyczna lub być uzupełnieniem innych metod fizjoterapeutycznych np: Ackermann, Mulligan, Kaltenborn-Evjenth, PNF, Terapia manualna, Masaż leczniczy.

Niektóre wskazania do stosowania Kinesiotapingu:

 • zespoły bólowe kręgosłupa
 • korekcja postawy ciała – wady postawy, skolioza, płaskostopie
 • stany pourazowe mięśni i stawów
 • stany przeciążeniowe mięśni i ścięgien
 • zwichnięcia, skręcenia, stłuczenia
 • przyspieszanie wchłaniania krwiaka, wysięki
 • stymulacja mięśni osłabionych
 • rozluźnienie mięśni nadmiernie napiętych
 • ochrona stawów
 • działanie przeciwbólowe
 • redukcja zapalenia
 • zmniejszenie zastojów i obrzęków limfatycznych
 • zwiększanie lub ograniczanie zakresu ruchu
 • stymulacja proprioceptywna (czucie głębokie)

Leczenie skolioz

Rehabilitację wad postawy i skolioz wykonujemy opierając się na kompleksowym badaniu narządu ruchu. Terapia jest ... więcej

Rehabilitację wad postawy i skolioz wykonujemy opierając się na kompleksowym badaniu narządu ruchu. Terapia jest zaprogramowana indywidualnie do potrzeb dziecka. Wykorzystuję w niej nowoczesne i sprawdzone techniki terapii takie jak:

Terapia Manualna

Terapia punktów spustowych

Terapia powięziowa

Metoda PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)

Neuromobilizacja

Łańcuchy zamknięte z wykorzystaniem m.in. taśmy Thera-Band

Kinesiotaping – medical taping – plastrowanie

Nauka prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach dnia codziennego

Gimnastyka korekcyjna, instruktaże ćwiczeń, porady

Masaż.

Metoda PNF – terapia funkcjonalna

PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe) Metoda PNF jako koncepcja powstała w ... więcej

PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)

Metoda PNF jako koncepcja powstała w 1946 r. w Kalifornii dzięki współpracy neurofizjologa – dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki – Maggie Knott. Jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facilitowanie) ruchu.

Teoretyczne podstawy koncepcji oparto na prawidłowościach fizjologii rozwoju ruchowego człowieka – rozwój cefalo-kaudalny, od części proksymalnych do dystalnych, z uwzględnieniem poszczególnych faz kontroli motorycznej, nierozerwalnie związanych z osiąganiem nowych pozycji i możliwości poruszania się w nich. Proces uczenia ruchu, rozumiany w PNF jako odtwarzanie utraconej funkcji, wspomagany jest w terapii zarówno wcześniejszymi doświadczeniami, pochodzącymi ze schematów rozwoju ruchowego dziecka (wiele elementów tych oddziaływań zawarto m.in. w programie pracy na materacu) jak i wielozmysłowym bodźcowaniem, polegającym na czasowym i przestrzennym sumowaniu się w obrębie synaps pobudzeń różnego rodzaju (bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe, równoważne, proprioceptywne), które oddziaływują na pacjenta ze środowiska zewnętrznego.

Opierając się na budowie anatomicznej człowieka PNF proponuje ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do aktywności dnia codziennego. Ruchy te prowadzone są wzdłuż skośnych (diagonalnych) – osi ruchu, które ze względu na swój przebieg stwarzają możliwość zaktywizowania największej ilości mięśni należących do tego samego łańcucha mięśniowego. Zgodnie ze skośnym przebiegiem większości mięśni szkieletowych za najważniejszą komponentę ruchu uważana jest rotacja. Warunkuje ona siłę i koordynację wykonywanego ruchu.

Według filozofii PNF, proponowana pacjentowi terapia ma być bezbolesna i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego i wzorowana na naturalnych ruchach zdrowego człowieka. Ostatnie lata jeszcze silniej zaakcentowały ten aspekt terapii – praca nad funkcją to nie tylko ustalenia poczynione między pacjentem i terapeutą, to przede wszystkim dążenie do uzyskania w terapii sytuacji zadaniowej, w której chory może w bezpieczny sposób podjąć próbę odtworzenia funkcji. Oznacza to analizę ruchu pacjenta w odniesieniu do jego prawidłowego fizjologicznego przebiegu oraz włączenie do procesu usprawniania elementów treningu samoobsługi z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku i sytuacji zadaniowych , które pacjent zgłosił jako trudne bądź niemożliwe do wykonania.

Zgodnie z koncepcją PNF badanie i terapia stanowią integralną całość i wzajemnie się implikują. Terapeuta poszukuje przyczyn problemów zgłaszanych przez pacjenta, jednak w realizacji celów wyznaczonych w terapii opiera się przede wszystkim na potencjale nie uszkodzonych bądź najsprawniejszych jego sfer ruchowych (najsilniejszych, bezbolesnych, o największym zakresie ruchu) i wykorzystuje je do pozyskiwania aktywności motorycznej w słabszych lub uszkodzonych obszarach narządu ruchu w oparciu o mechanizm irradiacji czyli przeniesienia pobudzenia. Takie planowanie terapii wymaga znajomości anatomii funkcjonalnej ciała ludzkiego oraz zasad biomechaniki i fizjologii skurczu mięśniowego.

PNF wiele uwagi poświęca także kontroli motorycznej pacjenta, czyli interakcjom między stabilnością i mobilnością jego ciała, ze szczególnym uwzględnieniem pracy ekscentrycznej mięśni w warunkach grawitacji.

Ze względu na szerokie możliwości oddziaływania koncepcja PNF przestała być utożsamiana ze sposobem pracy przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów neurologicznych.

Z powodzeniem stosuje się ją również w ortopedii, pediatrii, chorobach nerwowo-mięśniowych, wadach postawy czy skoliozach.

Szczególne znaczenie w koncepcji PNF przypisuje się oporowi manualnemu. Jego podstawowym zadaniem jest przekazanie pacjentowi ścisłej informacji na temat kierunku, kolejności i szybkości wykonywanego ruchu, który jak wcześniej wspomniano posiada trzy komponenty i biegnie w skośnych płaszczyznach na podobieństwo aktywności ruchowych dnia codziennego. Opór jest modyfikowany stosownie do celów terapii i możliwości motorycznych ćwiczącego i nawet podczas jednego ruchu może ulegać zmianom w poszczególnych jego zakresach, najczęściej jest to tzw. opór prowadzący lub kierunkowy, w odróżnieniu do sił zewnętrznych utrudniających wykonanie zadania ruchowego, stosowanych m.in. w treningu siłowym.

Uwzględnienie podczas planowania terapii potrzeb ruchowych i problemów zgłaszanych przez chorego przynosi wiele korzyści i czyni z PNF metodę przyjazną dla pacjenta:

 • pozytywne rozpoczęcie terapii (z dala od faktycznego miejsca dysfunkcji) buduje w chorym, pomimo świadomości uszkodzenia, wiarę we własne siły i powodzenie ćwiczeń, stymulując do mobilizacji rezerw tkwiących w jego organizmie bez obawy o wystąpienie bólu
 • jasno określone, osiągalne cele wpływają na pełną świadomość pacjenta podczas zabiegu
 • PNF znajduje funkcjonalne rozwiązania dla problemów ruchowych dnia codziennego pacjenta
 • wyjaśniając zasady wykonywania poszczególnych aktywności, chroni pacjenta przed samoistną, patologiczną kompensacją
 • uczy zmian pozycji oraz ruchów globalnych (np. poruszania się w obrębie łóżka, przesiadania się z wózka na toaletę), jakie wszyscy wykonujemy w życiu codziennym
 • ze względu na sumowanie się podczas terapii wielu bodźców odbieranych przez pacjenta stanowi silną stymulację polisensoryczną (w ćwiczeniach aktywizowany jest wzrok, słuch, receptory dotyku, równowagi, czucia głębokiego i wiele innych)

W terapii PNF, w zależności od potrzeb pacjenta, wykorzystywane są techniki uczące ruchu i koordynacji, stabilizujące, rozluźniające, mobilizujące, przeciwbólowe i inne, typowe dla metody, a także program ćwiczeń funkcjonalnych na materacu, nauka chodzenia, usprawnianie funkcji wegetatywnych (mięśni twarzy, języka oraz funkcji oddychania połykania i artykulacji), a pośrednio dochodzi również do regulacji pracy autonomicznego układu nerwowego, szczególnie podczas terapii oddechowej oraz oddziaływań w obrębie tułowia i klatki piersiowej.

Korzyści z pracy w Koncepcji PNF to:

 • metoda przyjazna dla pacjenta – oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji
 • wysoki poziom bezpieczeństwa terapii wynikający z integracji zabiegu z diagnostyką
 • możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji – zabezpieczenie terapią wszelkich funkcji od ruchowych do wegetatywnych
 • wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego
 • niewielki wymagania sprzętowe
 • duża efektywność prowadzonej terapii, wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań

System szkolenia podstawowego obejmuje kurs podstawowy (100 godzin lekcyjnych) i kurs rozwijający zakończony praktycznym i teoretycznym egzaminem, w zakres którego wchodzi również ocena praktycznej pracy uczestnika kursu z pacjentem (łącznie 50 godzin lekcyjnych). Między poszczególnymi kursami wymagana jest półroczna przerwa, podczas której terapeuta ma zdobywać doświadczenia wykorzystując swą wiedzę w praktycznej pracy z pacjentami. Szkolenie spełnia standardy europejskie, a koncepcja jest uznana przez systemy ubezpieczenia zdrowotnego Unii Europejskiej.

Wskazania:

 • Udary
 • Stwardnienie rozsiane
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Skoliozy
 • Pourazowe porażenia

Terapia tkanek miękkich, punkty spustowe

Punkty spustowe - terapia na tkankach miękkich Punkty spustowe (ang. trigger points) – niewielkie, nadwrażliwe ... więcej

Punkty spustowe – terapia na tkankach miękkich

Punkty spustowe (ang. trigger points) – niewielkie, nadwrażliwe obszary w obrębie brzuśca mięśniowego lub powięzi mięśnia. Pod wpływem nacisku powodują tkliwość oraz ból mający charakter promieniujący lub rzutowany. Pojawiają się często w mięśniach narażonych na długotrwałe przeciążenia. Powstają one na skutek m.in. stresu, przemęczenia, urazów i mikrourazów, zaburzeń układowych jak i pooperacyjnych, a także niewydolności mięśniowej. Usunięcie punktu spustowego nie jest równoznaczne z wyeliminowaniem czynników mających wpływ na jego aktywność.

Fizykoterapia

Oferta i opis zabiegów ... więcej

Oferta i opis zabiegów …więcej

Zobacz więcej z kategorii: metody